ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
ข่าวประจำวัน
ดูดวงออนไลน์
เกมส์
ท่องเที่ยว
รถยนต์
 
เนื้อเพลง
หาเพื่อน
สุขภาพ
ประกาศซื้อขาย
หางาน
ค้นหา


บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ เติบโตแข็งแกร่ง คว้า 5 โครงการ “โซลาร์ฟาร์ม อผศ.”

หน้าแรก > ข่าวพลังงาน > บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ เติบโตแข็งแกร่ง คว้า 5 โครงการ “โซลาร์ฟาร์ม อผศ.”
ผู้โพส : Admin / วันที่โพส : 2017-10-10 15:15:02
คำค้นหา : โซลาร์ฟาร์ม อผศ. บี.กริม BGRIM


บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ เติบโตแข็งแกร่ง คว้า 5 โครงการ “โซลาร์ฟาร์ม อผศ.”
          บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในพิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุนให้สิทธิขายไฟฟ้า ตามโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ณ ที่ทำการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยโครงการฯ ที่ บี.กริม เพาเวอร์ ร่วมลงทุนผ่านการคัดเลือกรวมทั้งหมด 5 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตรวม 23.58 เมกะวัตต์ (จากทั้งหมด 52.52 เมกะวัตต์)
          นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการ (โซลาร์ราชการ) และสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 ซึ่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ ได้รับสิทธิให้เป็นเจ้าของโครงการตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รวมทั้งหมดจำนวน 11 โครงการ นั้น บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว รวม 5 โครงการ ดังนี้
          1. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก กำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ ที่ตั้งโครงการ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
          2. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการเป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ สำนักงานรักษาความปลอดภัย กำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ ที่ตั้งโครงการ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
          3. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการเป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ สำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์ กำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ ที่ตั้งโครงการ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
          4. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการเป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี กำลังการผลิตติตตั้ง 3.58 เมกะวัตต์ ที่ตั้งโครงการ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
          5. บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จำกัดเป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ สำนักงานกิจการการเกษตรการอุตสาหกรรมและการบริการ กำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ ที่ตั้งโครงการ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
          โดยจะเริ่มก่อสร้างภายในเดือนมีนาคม 2561 โดยจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 และสามารถรับรู้รายในทันทีด้วยอัตราการรับซื้อไฟฟ้าที่ 4.12 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 25 ปี กับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ซึ่งจะเห็นได้ว่า การที่บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมลงทุนโครงการให้กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ นั้น ถือเป็นการดำเนินธุรกิจตามนโยบายของบริษัทฯ ในการสนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการที่จะสามารถเห็นผลในทางปฎิบัติได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจะให้โครงการดังกล่าวสร้างประโยชน์ระยะยาวที่ยั่งยืนมั่นคงให้กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อมอบความช่วยเหลือดังกล่าวต่อไปยังครอบครัวทหารผ่านศึกจำนวน 653,083 ครอบครัวทั่วประเทศ โดยตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ 25 ปี จะมีการแบ่งส่วนแบ่งรายได้ที่มั่นคงแน่นอนที่ได้รับจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง และ บริษัทฯ มีความพร้อมที่ชัดเจนในการสร้างประโยชน์ทางสังคมด้านอื่นๆ ให้กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยนโยบายการให้ความช่วยเหลือ สร้างโอกาสและสร้างงานให้กับครอบครัวทหารผ่านศึกและประชาชนในเขตพื้นที่โครงการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งต่อชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ โดยนางปรียนาถ กล่าวเพิ่มเติมว่าต้องขอขอบพระคุณองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทฯ ให้เป็นผู้ร่วมลงทุน โดยบริษัทฯ มีความมั่นคง มีศักยภาพ มีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการฯ รวมทั้งมีนโยบายในการตอบแทนสังคมที่ชัดเจน จริงจัง และใช้หลักธรรมมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ทำให้มั่นใจได้ว่าโครงการโซลาร์ราชการทุกโครงการที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการฯ นั้น จะสามารถดำเนินการได้ด้วยความประสบความสำเร็จสมตามดั่งเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนมั่นคงต่อไป
          ปัจจุบัน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจำนวนทั้งสิ้น 44 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 2,482 เมกะวัตต์ โดยมีโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวมทั้งสิ้น 30 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,646 เมกะวัตต์ และมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและอยู่ระหว่างการพัฒนา 14 โครงการ มีกำลังการผลิตติตตั้งรวม 836 เมกะวัตต์ขอขอบคุณ เนื้อหาจาก ThaiPr.net
 ข่าวล่าสุด
 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อผู้โพส
รายละเอียด
อีโมติคอน

 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ