ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
ข่าวประจำวัน
ดูดวงออนไลน์
เกมส์
ท่องเที่ยว
รถยนต์
 
เนื้อเพลง
หาเพื่อน
สุขภาพ
ประกาศซื้อขาย
หางาน
ค้นหา


เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ คว้าคะแนนด้านการกำกับดูแลกิจการ ระดับ “ดีเลิศ”

หน้าแรก > ข่าวไอที > เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ คว้าคะแนนด้านการกำกับดูแลกิจการ ระดับ “ดีเลิศ”
ผู้โพส : Admin / วันที่โพส : 2017-12-07 08:15:03
คำค้นหา : เดลต้า


เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ คว้าคะแนนด้านการกำกับดูแลกิจการ ระดับ “ดีเลิศ”
          บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับผลคะแนนด้านการกำกับดูแลกิจการ CG Score ระดับ "ดีเลิศ" โดย สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 ซึ่งมีการประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการในรายงานสำรวจการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
          นายเซีย เชน เยน ประธานบริหาร บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การที่เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้รับผลคะแนนระดับ "ดีเลิศ" จากสำรวจการกำกับดูแลกิจการการนี้ เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเดลต้า ประเทศไทย ที่ยืนหยัด ส่งมอบสินค้าคุณภาพและบริการที่มีคุณค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ผ่านการดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมและอย่างยั่งยืน นอกเหนือไปจากความโปร่งใส และบทบาทความเป็นผู้นำของคณะกรรมการฯ ที่สอดคล้องกับความคาดหวังของนักลงทุน รายละเอียดของคะแนนการกำกับดูแลกิจการได้เผยแพร่ในรายงานผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ ของ IOD (http://www.thai-iod.com) โดยการประเมินได้แยกเป็น 4 หมวดหมู่ คือ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
          จากระบบการประเมินของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ ในจำนวนทั้งหมด 620 บริษัทที่ถูกประเมินนั้น บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เป็นหนึ่งใน 110 บริษัท (ร้อยละ18) ที่เข้ากลุ่มช่วงคะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป ซึ่งเป็นระดับความหมาย "ดีเลิศ" ทั้งนี้มี 226 บริษัท (ร้อยละ 36) ได้คะแนนเฉลี่ยในช่วงร้อยละ 80 ถึง 89 ซึ่งจัดเป็นระดับ "ดีมาก" และอีก 171 บริษัท (ร้อยละ 28) ได้คะแนน ในช่วงร้อยละ70 ถึง 79 ซึ่งจัดเป็นระดับ "ดี" 
          การประกาศผลของแต่ละกลุ่มบริษัททีมีการจัดระดับคะแนน จะมีผลแสดงเป็นจำนวน"สัญลักษณ์"ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ 1-5 และจะไม่มีการให้สัญลักษณ์แก่บริษัทที่มีคะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน ดังตารางที่แนบมาด้วย นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 IOD ยังได้ให้ลำดับ บริษัท Top Quartile ในแต่ละกลุ่มตามมูลค่าตลาด รายชื่อบริษัทที่ได้คะแนนการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะได้รับการเผยแพร่จากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ IOD ในเหตุการณ์และสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์ผลรายงานดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมมูลค่าเครื่องหมายการค้า และภาพพจน์ของเดลต้าต่อนักลงทุน
 
ขอขอบคุณ เนื้อหาจาก ThaiPr.net
แสดงความคิดเห็น
ชื่อผู้โพส
รายละเอียด
อีโมติคอน

 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ