ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
ข่าวประจำวัน
ดูดวงออนไลน์
เกมส์
ท่องเที่ยว
รถยนต์
 
เนื้อเพลง
หาเพื่อน
สุขภาพ
ประกาศซื้อขาย
หางาน
ค้นหา


ภาพข่าว:: กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ ATCI และ สพฐ. จัดโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017 ปีที่ 4

หน้าแรก > ข่าวไอที > ภาพข่าว:: กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ ATCI และ สพฐ. จัดโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017 ปีที่ 4
ผู้โพส : Admin / วันที่โพส : 2018-01-12 13:15:02
คำค้นหา : กระทรวงดิจิทัลฯ


ภาพข่าว:: กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ ATCI และ สพฐ. จัดโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017 ปีที่ 4
          นางอาทิตยา สุธาธรรม รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายเยาวชน โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017 ปีที่ 4 โดยกระทรวงดิจิทัลฯ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด Digital Literacy for 21 Century Education ซึ่งเป็นการแข่งขันแนวความคิด การใช้ การฝึกทักษะด้านดิจิทัลของเยาวชนไทย ตามวัตถุประสงค์ 3 ข้อหลัก คือ 1) เป้าหมายด้านสารสนเทศ (Information) มุ่งให้เยาวชนมีทักษะในการเข้าถึงและรู้แหล่งสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว มีทักษะในการประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ และสามารถใช้สื่อสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์ 2) เป้าหมายด้านสื่อ (Media) มุ่งให้เยาวชนมีทักษะในการเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสารในรูปแบบของสื่อต่างๆ อาทิ มัลติมีเดีย กราฟิก แอนนิเมชั่น และเว็บไซต์ ได้อย่างมีคุณภาพ และ 3) เป้าหมายด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มุ่งให้เยาวชนมีทักษะการใช้เครื่องมือของเทคโนโลยีสื่อสาร โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อเข้าถึงฐานความรู้ในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม อีกทั้งยังเป็นเวทีสำคัญในการเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชนไทย ในการก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 อย่างเท่าทัน ทั่วถึง และเท่าเทียม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ขอขอบคุณ เนื้อหาจาก ThaiPr.net
แสดงความคิดเห็น
ชื่อผู้โพส
รายละเอียด
อีโมติคอน

 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ