ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
ข่าวประจำวัน
ดูดวงออนไลน์
เกมส์
ท่องเที่ยว
รถยนต์
 
เนื้อเพลง
หาเพื่อน
สุขภาพ
ประกาศซื้อขาย
หางาน
ค้นหา


มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เชิญร่วมงานสัปดาห์นมแม่โลก วันที่ 4 สิงหาคม ณ หองศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หน้าแรก > ข่าวทั่วไป > มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เชิญร่วมงานสัปดาห์นมแม่โลก วันที่ 4 สิงหาคม ณ หองศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ผู้โพส : Admin / วันที่โพส : 2018-08-03 10:10:02
คำค้นหา : สัปดาห์นมแม่โลก มูลนิธิศูนย์นมแม่


มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เชิญร่วมงานสัปดาห์นมแม่โลก วันที่ 4 สิงหาคม ณ หองศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
          สัปดาห์นมแม่โลก ชู 20 ครอบครัวนมแม่ต้นแบบครอบครัวคุณภาพเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น
          มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมอนามัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน องค์การยูนิเซฟประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานสัปดาห์นมแม่โลก 2561 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภายใต้ธีม "นมแม่ รากฐานแห่งชีวิต Breastfeeding Foundation of Life" ชู "ครอบครัวนมแม่ต้นแบบ" 20 ครอบครัวให้สังคมรับรู้ว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นองคาพยพที่ทุกครอบครัวจะต้องช่วยกันผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะนมแม่ เป็นรากฐานของการสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างแท้จริง
          แพทย์หญิง ศิริพร กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวถึง คุณประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ที่สร้างเสริมพัฒนาการเด็ก ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สมอง และสังคม หากเด็กได้รับนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และกินนมแม่พร้อมอาหารตามวัยจนถึง 2 ปี หรือ นานกว่านั้น จะทำให้เด็กไทยเติบโตมาอย่างเต็มศักยภาพและเป็นประชากรคุณภาพของสังคมไทย
          ในปี 2561 แผนงานสื่อสาร ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ได้จัด "โครงการสรรหาครอบครัวนมแม่ต้นแบบ" ที่มีคุณสมบัติ 4 ประการ ได้แก่ ประการแรก เด็กที่กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และกินนมแม่พร้อมอาหารตามวัยจนถึง 2 ปี หรือ นานกว่านั้น และมีพัฒนาการดีวัดจากเครื่องมือ DSPM จากสถาบันพัฒนาการเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย ประการที่สอง ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความสัมพันธ์ที่ดี และมีวิธีการเลี้ยงดูลูกในเชิงสร้างสรรค์ ประการที่สาม คุณแม่และครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร และโภชนาการในด้านอาหารตามวัยของเด็กเล็ก ประการที่สี่ ครอบครัวมีทักษะการสื่อสารในเชิงบวกและสามารถอธิบายประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อให้คนในสังคมได้เข้าใจและหันมาสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น
          ศ.คลินิก แพทย์หญิง ศิราภรณ์ สวัสดิวร เลขาธิการ ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวว่า "โครงการสรรหาครอบครัวนมแม่ต้นแบบ" มีครอบครัวนมแม่สมัครเข้ามา 291 ครอบครัวซึ่งทุกครอบครัวเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กระบวนการคัดสรรในรอบแรก มีการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กด้วย "กร๊าฟการเจริญเติบโต" จากสำนักโภชนาการ กรมอนามัย ซึ่งมี 128 ครอบครัวผ่านเกณฑ์และสมัครใจเข้ามารับการสัมภาษณ์ โดยเดินทางมาสัมภาษณ์ทั้งครอบครัว ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย การประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก การประเมินพัฒนาการ การทำแบบทดสอบด้านโภชนาการแม่และลูก และการเข้ารับการสัมภาษณ์ครอบครัวตามคุณสมบัติข้างต้น และในรอบสุดท้าย คณะกรรมการได้
เฟ้นหา 20 ครอบครัว เพื่อเป็นตัวแทนของครอบครัวนมแม่ทุกๆ ครอบครัว และเข้ามารับรางวัล "ครอบครัวนมแม่ต้นแบบ" ในงานสัปดาห์นมแม่โลกนี้ ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร "หนูน้อยนมแม่ยอดเยี่ยม" ภายในงานฯ ด้วย
          แพทย์หญิง ศิริพัฒนา ศิริธนารัตนกุล ประธานคณะอนุกรรมการสื่อสาร ศูนย์นมแม่ฯ ได้กล่าวถึง กิจกรรมภายในงานสัปดาห์นมแม่โลก ที่มีเป้าหมายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับรู้ว่า "นมแม่ คือ รากฐานของชีวิต" ดังนั้น กิจกรรมภายในงาน จึงพุ่งเป้าเพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะสำเร็จ ต้องเกิดจากการรวมพลังของครอบครัว การแบ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว เพื่อร่วมกันประคับประคองและช่วยกันแก้ปัญหาระหว่างการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จนเกิดผลสำเร็จ ได้ "หนูน้อยนมแม่" ที่มีพัฒนาการสมวัย ภาวะโภชนาการดี เพื่อรองรับการสร้างอนาคตของเด็กไทยในยุค 4.0 เนื่องจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นการสร้างต้นทุนชีวิตให้กับลูกตั้งแต่แรกคลอด ตลอดจนถึงวัยทารกและเด็กเล็ก
          ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ทอล์ค "ครอบครัวนมแม่" และ มอบรางวัลครอบครัวนมแม่ พบกับ ครอบครัว คุณตู่-ภพธร สุนทรญาณกิจ และภรรยาคุณนุช นุชนันท์ ครอบครัวคุณอั๋น-ภูวนาท คุนผลิน และคุณจ๋า-อลิสา พันธุศักดิ์ และ ศ.คลินิก พญ. ศิราภรณ์ สวัสดิวร เลขาธิการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ มีเสวนา "นมแม่ สร้างเสริมพัฒนาการลูกรอบด้าน" พบกับ พญ. ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย กรมอนามัย และคุณแม่ดารา คุณลอร่า-ศศิธร วัฒนกุล คุณโน๊ต-ณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล และคุณลิซ่า-อาลิซาเบธ แซดเลอร์ ลีนานุไชย ดำเนินรายการโดย อ.สง่า ดามาพงษ์
          ผู้เข้าร่วมงาน สนุกกับ 9 station ฟรีตลอดงาน 1.คลินิกนมแม่เคลื่อนที่ จากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลพระนารายณ์ และผู้เชี่ยวชาญการจากศูนย์นมแม่ฯ 2.ซุ้มเมล็ดพันธุ์ ชวนทุกครอบครัวจับฉลากเมล็ดพันธุ์ 3.รับการประเมินพัฒนาเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 4.workshop สอนทำของเล่นเองได้ที่บ้านจากวัสดุเหลือใช้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ 5.มุมนมแม่ 6.มุมโปรดเด็กจาก PlanToy 7.นิทรรศการนมแม่สร้างเสริมพัฒนาการ 8.Photo Gallery ครอบครัวนมแม่ 9.พบปะคุณแม่อาสาจากเฟสบุ๊ค Thaibf
 
 
ขอขอบคุณ เนื้อหาจาก ThaiPr.net
แสดงความคิดเห็น
ชื่อผู้โพส
รายละเอียด
อีโมติคอน

 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ