ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
ข่าวประจำวัน
ดูดวงออนไลน์
เกมส์
ท่องเที่ยว
รถยนต์
 
เนื้อเพลง
หาเพื่อน
สุขภาพ
ประกาศซื้อขาย
หางาน
ค้นหา


ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเพิ่มคุณภาพ บจ. พร้อมดูแลผู้ลงทุน ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส สร้างตลาดทุนไทยให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

หน้าแรก > ข่าวธุรกิจ > ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเพิ่มคุณภาพ บจ. พร้อมดูแลผู้ลงทุน ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส สร้างตลาดทุนไทยให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน
ผู้โพส : Admin / วันที่โพส : 2018-08-10 13:15:07
คำค้นหา : ตลาดหลักทรัพย์ฯ


ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเพิ่มคุณภาพ บจ. พร้อมดูแลผู้ลงทุน ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส สร้างตลาดทุนไทยให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน
          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพตลาดทุนไทยให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ตามวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ "To Make the Capital Market 'Work' for Everyone" โดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพบริษัทจดทะเบียนและดูแลผู้ลงทุน ผ่านการกำกับดูแลและการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
          ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขอความร่วมมือไปยังบริษัทจดทะเบียนในการรายงานข้อมูลโดยสมัครใจเกี่ยวกับการมีสัมปทานจากรัฐหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน และได้เปิดเผยรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่รายงานว่ามีสัมปทานจากรัฐหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ www.set.or.th เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับผู้มีข้อจำกัดในการลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อมั่นว่าจะส่งผลดีต่อทั้งบริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุน และผู้มีข้อจำกัดในการลงทุน
          ขณะเดียวกัน การเพิ่มคุณภาพ บจ. และการดูแลผู้ลงทุนก็ได้มีการดำเนินการต่อเนื่อง ดังเช่น การใช้เครื่องหมาย "C" (Caution) ที่เป็นการกระตุ้น บจ. ให้เร่งแก้ไขปัญหา กรณีมีความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน งบการเงิน หรือลักษณะธุรกิจ และเพื่อเตือนผู้ลงทุนให้เพิ่มความระมัดระวัง ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์นั้น ๆ ซึ่งหลักทรัพย์ที่มีการขึ้นเครื่องหมาย "C" จะต้องซื้อด้วยบัญชีเงินสด (Cash Balance) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วันทำการ และเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและแนวทางแก้ไขของ บจ. ได้กำหนดให้ บจ. ชี้แจงข้อมูลภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายและทุกไตรมาส สำหรับระยะเวลาของการขึ้นเครื่องหมาย "C" นี้ จะมีผลจนกว่า บจ. จะแก้ไขเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามหลักการทั่วไปของการขึ้นเครื่องหมายประเภทอื่น ๆ โดยผู้ลงทุนสามารถติดตามรายชื่อหลักทรัพย์ที่มีการขึ้นเครื่องหมายดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ www.set.or.th และระบบ SETSMART
 
 
ขอขอบคุณ เนื้อหาจาก ThaiPr.net
แสดงความคิดเห็น
ชื่อผู้โพส
รายละเอียด
อีโมติคอน

 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ