ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
ข่าวประจำวัน
ดูดวงออนไลน์
เกมส์
ท่องเที่ยว
รถยนต์
 
เนื้อเพลง
หาเพื่อน
สุขภาพ
ประกาศซื้อขาย
หางาน
ค้นหา


ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงแนวทางการดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนตราสารหนี้

หน้าแรก > ข่าวธุรกิจ > ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงแนวทางการดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนตราสารหนี้
ผู้โพส : Admin / วันที่โพส : 2019-08-10 08:15:02
คำค้นหา :


ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงแนวทางการดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนตราสารหนี้
          ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการปรับปรุงแนวทางการดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนตราสารหนี้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายรับซื้อและชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนมากขึ้น รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกองทุนรวม
          ในปัจจุบันกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีการลงทุนในตราสารที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2561 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมประมาณ 2.6 ล้านล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันการและชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันที่รับคำสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือในวันทำการถัดไป ดังนั้น การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องให้เพียงพอสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญ 
          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเสนอปรับปรุงแนวทางการดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ ให้สอดคล้องกับนโยบายรับซื้อและชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนมากขึ้น โดยให้กองทุนฯ มีการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างเพียงพอ และสามารถรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้โดยไม่กระทบกับราคาตลาดของสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ โดยจะ 1) ปรับปรุงรายการสินทรัพย์สภาพคล่องสำหรับการลงทุนในไทย รวมถึงคุณสมบัติของรายสินทรัพย์หลังปรับปรุง อาทิ เงินสด เงินฝาก ตั๋วบีอีและตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารหนี้ภาครัฐไทย ตราสารหนี้อื่น และหุ้นสามัญ 2) กำหนดแนวทางการประเมินสภาพคล่องสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ และ 3) ปรับปรุงขอบเขตการใช้บังคับหลักเกณฑ์
          ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=486 ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: teerawat@sec.or.th หรือ patarapon@sec.or.th จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2562
 
 
ขอขอบคุณ เนื้อหาจาก ThaiPr.net
แสดงความคิดเห็น
ชื่อผู้โพส
รายละเอียด
อีโมติคอน

 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ