ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
ข่าวประจำวัน
ดูดวงออนไลน์
เกมส์
ท่องเที่ยว
รถยนต์
 
เนื้อเพลง
หาเพื่อน
สุขภาพ
ประกาศซื้อขาย
หางาน
ค้นหา


๓ สมาคมภาคเกษตรเข้าให้ข้อมูลการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม

หน้าแรก > ข่าวทั่วไป > ๓ สมาคมภาคเกษตรเข้าให้ข้อมูลการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม
ผู้โพส : Admin / วันที่โพส : 2019-10-03 11:10:17
คำค้นหา :


๓ สมาคมภาคเกษตรเข้าให้ข้อมูลการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม
          ภาคเอกชนโดย ๓ สมาคมภาคเกษตรได้แก่ สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร สมาคมอารักขาพืช และสมาคมฯ นวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย แสดงจุดยืนต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ เข้าให้ข้อมูลและชี้แจงข้อเท็จจริงตามคำเชิญของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ระบุการตัดสินใจเกี่ยวกับสารแต่ละชนิด ควรใช้การพิจารณาตามหลักสากลว่าด้วยเหตุผลและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ มากกว่าการคาดเดา หรือจากผลที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 
          ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีการแสดงความเห็นให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมขึ้นเพื่อศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการตัดสินใจและนำเสนอต่อสภาฯ นั้น สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร สมาคมอารักขาพืช และสมาคมฯ นวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันในภาคการผลิตขนาดใหญ่ การจัดการศัตรูพืชโดยการใช้สารยังคงจำเป็นสำหรับเกษตรกร การยับยั้งการใช้สารจะส่งผลต่อภาคการผลิตและส่งออกพืชเศรษฐกิจที่ทีความจำเป็นต้องใช้สารดังกล่าว ซึ่งอาจสร้างความเสียหายโดยไม่จำเป็น เนื่องจากการใช้สารแต่ละประเภทอยู่ภายใต้การกำหนดค่ามาตรฐานจากองค์กรสากล ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจทำให้ไทยเสียเปรียบคู่แข่งขันรายอื่น ๆ ที่สามารถพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันในด้านการผลิต และการตลาด
          ผลจากการตัดสินใจที่ได้กำหนดเป้าหมายไว้แล้วล่วงหน้านั้น เป็นความไม่ยุติธรรมต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง การตัดสินใจเกี่ยวกับสารแต่ละชนิด ควรใช้การพิจารณาตามหลักสากล ว่าด้วยเหตุผลและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มากกว่าการคาดเดา หรือจากผลที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สมาคมฯ ยินดีรับฟังเหตุผล หลักฐานและข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน 
          สมาคมฯ คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกร ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจหลัก ๆ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงไปถึงอุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปอาหาร อาหารสัตว์ และภาคส่งออก เป็นสำคัญ หากมีการตัดสินเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เกษตรกรยังมีความจำเป็นต้องใช้ ทั้งนี้สมาคมฯได้ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ เพิ่มเติมว่า ภาคอุตสาหกรรมเกษตรได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ ฝึกอบรมและทดสอบ การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยของตัวเกษตรกรเอง และผู้บริโภค โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมร้านค้า เกษตรกร และผู้รับจ้าง โดยทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลากว่า ๓๐ ปี จึงเห็นควรจะจัดให้มีมาตรการในการถือปฏิบัติในภาคเกษตรอย่างเคร่งครัด
          สมาคมฯ จึงขอฝากถึงรัฐบาลและผู้มีอำนาจตามกฎหมายในการตัดสินใจในเรื่องนี้ว่า ขอให้คำนึงถึงความจำเป็น ความอยู่รอดของเกษตรกร ผลกระทบที่จะมีต่ออุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอาหารสัตว์ ไปจนถึงอุตสาหกรรมและผลกระทบที่จะเกิดโดยตรงกับการส่งออกพืชเศรษฐกิจ เป็นสำคัญ
 
ขอขอบคุณ เนื้อหาจาก ThaiPr.net
แสดงความคิดเห็น
ชื่อผู้โพส
รายละเอียด
อีโมติคอน

 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ